Vi var tre personer med ulik bakgrunn, forskjellige erfaringer og kompetansefelt som startet Fit2gether Online Coaching. En rekke tilfeldigheter gjorde at vi krysset hverandres veier, men vi merket umiddelbart at til tross for våre ulikheter, så delte vi en rekke grunnverdier, og ikke minst én felles visjon.

Vi ønsket å gjøre brukeropplevelsen ved onlinecoaching så bra og profesjonell at klientene som kom til oss ville føle seg ivaretatt og sett som individ.

I tillegg ønsket vi å skape en plattform og et unikt faglig sterkt fellesskap for andre dyktige trenere, der vi sammen kan hjelpe hverandre faglig og med å nå ut til de mennesker som kan ha behov for god og ikke minst riktig hjelp

Vi ønsker både klienter og trenere velkommen til oss.

Alexander Hallafors
Jesper Olsen

Vår kompetanse er dine muligheter