Team Fit2gether

Om Fitnessteamet

Team Fit2gether har etablert seg som et av de ledende fitnessteamene i Norge, og listen over atleter som har utmerket seg med gode resultater både nasjonalt og internasjonalt, har blitt veldig lang. 

Vi har utviklet en metode som tar for seg alle aspekter som skal til for å lykkes. Vi bryter totalpakken ned i elementer, og jobber spesifikt med detaljer, før vi setter det hele sammen igjen. Denne måten å jobbe på har skapt svært gode resultater for Team Fit2gether. Det er lett å tro at fitness kun dreier seg om kosthold og trening, men sannheten er at det er veldig mye mer som også skal være på plass for å lykkes som fitnessutøver. For oss er fitness idrett på høyeste nivå, og vi ønsker våre utøvere har den samme tilnærmingen som oss.

For å bli en del av Team Fit2gether, må man igjennom en opptaksprosess. Der vurderes genetikk, fysikk og personlig egnethet. Det siste er viktig fordi man som medlem av teamet vil bli en del av en gruppe der konkurranseelementet er sterkt, og der vi ønsker man passer inn med de vi allerede har i teamet.

Om man blir tatt inn vil man kunne ta del i våre fysiske samlinger som avholdes hyppig inn mot hver konkurransesesong. Om man ikke blir godkjent tilbyr vi nå oppfølging gjennom Fit2gether Online Coaching, spesifikt rettet mot å oppfylle kravene for å bli tatt inn.
Team Fit2gether er underlagt det norske forbundet NBFF (IFBB Norway), som igjen er underlagt det internasjonale forbundet IFBB. 
Vi har også en avdeling i Sverige underlagt det svenske forbundet SBFF (IFBB Sweden)
Vi følger kun opp atleter innen disse forbundene!

Kontaktperson:
Norge: remet.svedin@fit2gether.no
Sverige: alexander@fit2gether.no